Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Prvih dana veljače završen je projekt 1. faza modernizacije javne rasvjete Općine Ružić unutar kojeg je uz 85-postotno sufinanciranje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Program podrške brdsko planinskim područjima - izvršena zamjena ukupno 220 energetski neučinkovitih rasvjetnih tijela na bazi natrija i žive, novim LED rasvjetnim tijelima visoke energetske učinkovitosti.

Vrijednost izvedenih radova, uključujući i troškove nadzora iznosi 43.631,48 eura, odnosno 328.741,39 kuna.
Radove je izvela tvrtka Pectus d.o.o. iz Perkovića, a stručni nadzor obavila je tvrtka Lucente d.o.o. iz Kaštel Novoga.

Projektom su zamijenjena sva rasvjetna tijela na državnoj cesti D-56 od dionice „Ježine“ u Kljacima do dionice „Skejo“ u Ružiću, zatim rasvjetna tijela uz županijsku prometnicu ŽC 9065 od ulaza u Gradac do izlaza iz Otavica, to jest do administrativne granice s naseljima Grada Drniša. Zamijenjena su i sva rasvjetna tijela na županijskoj prometnici LC 65055 od „Skeje“ do Mauzoleja Ivana Meštrovića, odnosno do granice s Otavicama i županijskom cestom ŽC 6095.

Osim 150 rasvjetnih tijela na državnoj i županijskim prometnicama, zamijenjeno je i 70 rasvjetnih tijela na lokalnim nerazvrstanim cestama u naseljima Gradac i Otavice čime je veći dio ukupnog broja rasvjetnih tijela u ta dva naselja zamijenjen modernom LED rasvjetom.

Općina Ružić je u proračunu za 2023. godinu predvidjela sredstva za drugu fazu modernizacije javne rasvjete, također uz sufinanciranje MRRFEU, a količina rasvjetnih tijela koja će se zamijeniti u toj drugoj fazi ovisit će o iznosu potpore Ministarstva.

Modernizacija javne rasvjete već je dugi niz godina u planovima općinske administracije, a situacija s cijenom energenata, posebice drastičan rast cijene električne energije, razlog je više da se taj projekt postavi na sam vrh prioriteta Općine Ružić.

Naime, na području Općine instalirano je preko 900 različitih rasvjetnih tijela, od kojih veliku većinu čine natrijeva i živina rasvjetna tijela potrošnje 150W ili 125W što po aktualnim cijenama električne energije predstavlja gotovo nemogući izazov za općinski proračun.
U drugoj fazi će se staviti težište na zamjenu rasvjetnih tijela s najvećom potrošnjom kako bi se postigao maksimalni učinak uštede električne energije.