Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine" broj 17/19), Općina Ružić objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Općina Ružić nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19, dalje u tekstu Zakon) i Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., dalje u tekstu Direktiva)
Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na službenu internetsku stranicu općine Ružić www.opcina-ruzic.hr.

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Internetska stranica Općina Ružić djelomično je usklađena s odredbama Zakona i Direktive zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Nakon izvršene unutarnje procjene usklađenosti, utvrđeno je da:

 • fotografije na mrežnoj stranici nemaju tekstualni opis jer trenutna funkcionalnost sustava to ne podržava,
 • ne postoji mogućnost promjene veličine i vrste fonta slova te mogućnost mijenjanja kontrasta sadržaja mrežnih stranica,
 • poveznice kojima se odlazi na druge mrežne stranice nisu svugdje ispravno tekstualno naglašene,
 • poveznice nisu istaknute na način da bi osobe sa oštećenjem vida mogle uočiti da se radi o poveznicama,
 • dokumenti u pdf formatu nisu čitljivi čitačima ekrana
 • prilikom otvaranja dokumenata na mrežnim stranicama nije navedeno radi li se o otvaranju nove kartice ili preuzimanju (download) sadržaja na lokalno računalo,
 • Ne postoji mogućnost glasovnih naredbi

Za sve gore navedene neusklađenosti Općina Ružić se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Ukoliko na internetskim stranicama Općine Ružić uočite neusklađenost sa zahtjevom pristupačnosti koji nije naveden u ovoj Izjavi ili neki od nepristupačnih sadržaja želite dobiti u pristupačnom obliku, možete se obratiti službeniku za informiranja Općine Ružić putem email adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pri tome navedite slijedeće podatke:

 • Vaše ime i prezime i e-mail adresu,
 • adresu (URL) stranice ili dokumenta koji želite dobiti u pristupačnom obliku ili koji sadrži neusklađenost sa zahtjevima pristupačnosti,
 • opis uočene neusklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti,
 • oblik datoteteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).

Općina Ružić će na vašu obavijest/zahtjev odgovoriti u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja.

PRIPREMA IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Za pripremu ove Izjave Općina Ružić provela je samoprocjenu prema relevantnim zahtjevima pristupačnosti iz Europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).
Ova Izjava je sastavljena i preispitana 22. rujna 2020. godine.
Općina Ružić će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

POVRATNE INFORMACIJE I KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva Općini Ružić možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona i Direktive.
Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje:

Službenik za informiranje: Slavica Validžić
Elektronska pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: 022 872 811
Poštanska adresa: Općina Ružić, Put korz Gradac 25, 22322 Ružić

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..