Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
wifiOpćina Ružić dobila je u prvom pozivu Europske komisije vaučer za realizaciju besplatnog Wi-Fi interneta na javnim površinama vrijedan 15.000 eura.
Europska komisija je u prvom krugu dodijelila ukupno 42 milijuna eura u vaučerima od po 15 tisuća eura za uvođenje besplatnog interneta u gradovima i općinama. Na natječaj se prijavilo više od 13 tisuća europskih gradova i općina, a njih 2800, među kojima i Općina Ružić, dobilo je vaučer u prvom krugu.
Cilj projekta WiFi4EU je omogućiti besplatan pristup internetu na javnim mjestima diljem Europe. Želi se omogućiti svakome, bez obzira na to gdje živi ili koliko zarađuje besplatan pristup brzom internetu. Zahvaljujući programu WiFi4EU lokalno stanovništvo i posjetitelji imat će se brz pristup internetu u glavnim središtima javnog života diljem EU-a: na trgovima, u parkovima, knjižnicama, javnim zgradama itd. Javne uprave i ostala tijela koja pružaju javne usluge moći će promicati lokalne digitalne usluge: e-vladu, e-zdravstvo i e-turizam.

Ukupno 12 uređaja za besplatni internet postavljeno je na 4 lokacije na području Općine Ružić:
Zgrada općine u Gradcu
Zgrada područne škole Gradcu
Zgrada Kulturnog centra u Otavicama (bivša osnovna škola)
Zgrada Vatrogasnog doma u Kljacima
Sustav je pušten u rad 24. travnja 2020. godine, a 27. travnja 2020. Europska komisija je verificirala sustav na daljinu čime je realizacija projekta dovršena.
Zajamčena nominalna brzina internet signala sustava WiFi4EU iznosi 30 mbps.

(Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Ružić)

traka wifi