Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PPUO RUŽIĆ (IV) ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O IZMJENAMA I DOPUNAMA PPUO RUŽIĆ (IV)

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PPUO RUŽIĆ (IV) ZA JAVNU RASPRAVU

Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUO Ružić (IV)

Obrazac zahtjeva za izmjene prostornog plana uređenja Općine Ružić

(Popunjeni obrazac uz obvezne priloge dostaviti osobno u prostorije Općine Ružić, poštom na adresu: Općina Ružić, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić ili elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)PROSTRONI PLAN UREĐENJA OPĆINE RUŽIĆ

A. TEKSTUALNI DIO:

OBRAZLOŽENJE PROSTORNOG PLANA I ODREDBE ZA PROVOĐENJE -  III. IZMJENE I DOPUNE 2018.

USKLAĐENJE PPUO RUŽIĆ SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU - II. IZMJENE I DOPUNE 2016.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE - I. IZMJENE I DOPUNE 2012.

OBRAZLOŽENJE PROSTORNOG PLANA - I. IZMJENE I DOPUNE 2012

ODREDBE ZA PROVOĐENJE 2004.


B. GRAFIČKI DIO:


Karta 1 - Korištenje i namjena površina

Karta 2 - Infrastrukturni sustavi

Karta 3 - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Karta 4 - Građevinska područja naselja