Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Na mjestu današnje župne crkve u Gracu bila je starohrvatska crkva, a moguće i starokršćanska. Ona se održala kroz cijelo razdoblje turske vladavine. Neko vrijeme bila je hodočasnička Gospina crkva, kako svjedoči g. 1693. fra Ignacije Vukasović. Tada je selo još pripadalo petropoljskoj župi, ali već g. 1700. nastala je samostalna župa skupa sa selom Kljacima.
God. 1832. Kljaci su se odcijepili od Graca. Župu su posluživali visovački franjevci. Danas su u župi naselja: Gradac, Otavice, Ružić, Moseć, Gornji Sedramić i Umljanovići.

Župna crkva Porođenja Marijina bila je prvotno posvećena sv. Petru. Prema nekim izvorima Petrovo polje dobilo je ime baš po svecu zaštitniku ove župe, a po drugima je ono dobilo ime po kralju Petru Svačiću. Crkva je u svakom slučaju iz starohrvatskog vremena, a moguće i ranije. Iz tog razdoblja je pleter uzidan iznad pobočnih vrata. U zid su uzidana vrata s predromaničkim ukrasom (XI. st.) a ima i drugih ulomaka starih ukrasa. Početkom XVIII. st. crkva je obnovljena. Novu crkvu je sagradio fra Gašpar Vinjalić g. 1752¬–1757. Crkva je g. 1771. obnovljena, o čemu svjedoči natpis na vratima. I kasnije više puta je popravljana, kao g. 1897. kad je nadozidan prezbiterij. Sakristija je podignuta g. 1856. God. 1963. crkva je obojana, a 1971. preuređena prema novim liturgijskim propisima.

Crkva je jednobrodna s apsidom. Na pročelju su dva prozora uz vrata. Nad vratima je nadvratnik ukrašen pticama i pleternom ornamentikom. Iznad njega je polukružna udubina i u njoj je natpis o obnovi crkve a iznad mala niša s nevješto izrađenim Marijinim kipićem. Iznad je velika kamena ruža u obliku pokaznice a uz nju franjevački grb i geometrijski ukras. Pročelje završava zvonikom na preslicu s dva zvona. Oko crkve je mnoštvo vrijednih arheoloških nalaza i grobova iz davne prošlosti.

Pošto je u Domovinskom ratu crkva srušena do temelja, a svi popratni objekti spaljeni ili devastirani, nakon oslobođenja se krenulo sa temeljitom obnovom. Sizifovski posao započeo je župnik fra Tomislav Brekalo, a nastavio i dovršio fra Josip Matić. Župna crkva je u potpunosti rekonstruirana i dovedena u prvobitni oblik, a ispod nje je izgrađen župni muzej u kojem se uz artefakte i umjetničke predmete nalaze i konzervirani ostaci starokršćanske crkve sv. Petra. Sagrađena je i nova župna kuća, vjeronaučna dvorana, mrtvačnica, prošireno groblje, uređen pristupni put i parking, pa se župa Gradac može uistinu podičiti svojim uskrsnućem iz pepela. Takvo što bilo je moguće jedino uz nesebičnu potporu svih župljana, izdašnu donaciju državne i lokalne vlasti, ali prije svega uz gotovo fanatičnu volju i trud dvojice pastira koji su pokrenuli župljane na tako velika postignuća.

U župi postoji još nekoliko sakralnih objekata:
Područna crkva Sv. Martina na Moseću sagrađena je 1890. do stare kapele. Ona je i danas u upotrebi i u njoj se u redovitim intervalima služi sv. misa.
Kod stare župne kuće u Gornjem Gracu je kapela sv. Katarine, sagrađena g. 1771. Iz jednog se pisma zna da je g. 1771. nabavljena iz Venecije slika sv. Katarine za 12 cekina. Kapela je prije nekoliko godina obnovljena i uređena.
1932. godine u Ružiću podigao je mauzolej Ivan Meštrović koji je tu i pokopan. Crkva je posvećena Presvetom Otkupitelju i u njoj se nalaze oltar i freske akademskog slikara Joze Kljakovića. Mauzolej je teško devastiran u ratu, ali je sada u funkciji i u njemu se povremeno služe svete mise.
U Ružiću je 1900. sagrađena kapelica, srušena kod gradnje ceste i ponovno sagrađena u prvobitnom obliku.

U Sedramiću se nalazi kapela sv. Ane koja se također uvrštava u područni sakralni objekt župe Gradac, a posebno svečano je u njoj za blagdan sv. Joakima i Ane.
Aktualni župnik je fra Ivan Lukač.