Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr


Baljci su naselje smješteno između Graca i Mirlović polja i većim dijelom je „zavučeno“ pod padine Svilaje. Stanovništvo je u pretežitoj mjeri bilo orijentirano na stočarstvo i donekle na poljoprivredu, a značajan broj radio je po poduzećima u Drnišu, Splitu i drugdje.

Selo je prema popisu iz 1991. godine brojalo 470 stanovnika, pretežito srpske nacionalnosti. Nažalost, 1991. srpskom pobunom i agresijom na Hrvatsku većina stanovnika se priklonila „pobunjenicima“ a Baljci su postali jedno od najjačih četničkih uporišta drniške bojišnice, odakle se bjesomučno granatiralo okolna hrvatska naselja.


Pred akcijom Oluja, kompletno stanovništvo Baljaka je pobjeglo na srpski teritorij i tek je nekoliko njih pokazalo interes za povratak u svoje selo. Stoga je ono danas bez ikakvih značajnijih infrastrukturnih objekata jer je većina prije rata izgrađenih značajno uništena za vrijeme rata, i osim ponekog stočara ili lovca u selo zadnje desetljeće ljudska noga gotovo i nije zalazila.

Ipak, posljednjih godinu-dvije određeni broj nekadašnjih stanovnika iskazao je interes za povratak, pa su i sa strane Srpskog nacionalnog vijeće i institucija Vlade republike Hrvatske pokrenute izvjesne inicijative te ja za očekivati da bi i ovo naselje u doglednoj budućnosti moglo barem donekle oživjeti. Isto tako, grko-katolička crkva pokrenula je inicijativu za obnovu i konzerviranje crkve Preobraženja Gospodinova, jednog od najvrjednijih spomenika kulture ne samo u Baljcima nego i u cijeloj drniškoj krajini.