Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Muzeji Ivana Meštrovića raspisali su 31. 03. 2023. Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Muzejima Ivana Meštrovića, Crkva Presvetog Otkupitelja (Mauzolej Ivana Meštrovića) za radno mjesto Domar - 1 izvršitelj/ica - neodređeno vrijeme.

UVJETI:
- SSS tehničke struke
- jedna do tri godine radnog iskustva na poslovima održavanja.

Prednost: - radno iskustvo na poslovima održavanja duže od jedne/tri godine.

Uz prijavu treba priložiti:
- životopis,
- presliku osobne iskaznice,
- dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba srednje škole),
- dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda HZMO-a - elektronički zapis o radnopravnom statusu ),
- potvrde prethodnih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat/kinja obavljao/la (umjesto potvrde, moguće je dostaviti preslike prethodnih ugovora o radu s opisom posla),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, to jest do 8. travnja 2023. s naznakom „Natječaj za radno mjesto: domar“ na adresu: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000Split.

Više detalja može se pronaći na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici www.burzarada.hzz.hr