Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Rebalansom Proračuna u rujnu ove godine Općinsko vijeće općine Ružić izdvojilo je 20.000 kn za opremanje dječjeg vrtića "Ježići" u Gradcu.
Ovih dana započela je nabava opreme, namještaja, didaktike i tiskanih izdanja u toj vrijednosti, što će u znatnoj mjeri poboljšati prilično neadekvatne uvjete rada i boravka u toj ustanovi koja djeluje u jednoj učionici osnovne škole u Gradcu.
Jednako tako, Općinski načelnik predvidio je u Nacrtu Proračuna za 2011. godinu stavku od 26.000 kn kojom će se financirati radno mjesto servirke-spremačice u dječjem vrtiću "Ježići" na pola radnog vremena. Ne sumnjamo da će i Općinsko vijeće prihvatiti takav prijedlog jer je uvijek do sada sve prijedloge i odluke koje su se ticale boljitka naših najmlađih donosilo jednoglasno.