Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Na 13. sjednici Općinskog vijeća koja je održana u utorak, 21. prosinca usvojen je Proračun općine Ružić za 2011. godinu.
Proračun u iznosu od 4.184.000,00 kn na rashodovnoj strani, uz tekuće rashode, za 2011. planira slijedeće bitne stavke:

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 326.000 kn
Sanacija ilegalnih deponija 400.000 kn
Kupnja zemljišta za dječji vrtić 120.000 kn
Izgradnja dječjeg vrtića 300.000 kn
Obnova škole u Otavicama 100.000 kn
Izgradnja malonogometnih igrališta u Ružiću, M. Polju i Kljacima 160.000 kn
Socijalni program – naknade građanima 160.000 kn
Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca 86.000 kn
Naknade za školsku djecu i studente 160.000 kn
Naknade obiteljima za novorođeno dijete 92.500 kn
Udruge 50.000 kn
Sportske udruge 30.000 kn
Tekuća donacija DVD-u Ružić 105.000 kn
Donacije vjerskim zajednicama 60.000 kn

Proračun je usvojen većinom glasova, a svi amandmani oporbenih vijećnika su odbačeni