Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
U petak, 14. siječnja ove godine u Rijeci je potpisan 470.000 kn vrijedan ugovor o nabavci vatrogasne cisterne kapaciteta 7500 litara između DVD-a Ružić i poduzeća MG Rijeka d.o.o.
Naime, temeljem javnog natječaja za nabavku vatrogasne cisterne za potrebe DVD-a Ružić poduzeće MG Rijeka d.o.o. predalo je 10. siječnja ponudu za nabavku i reparaciju predmetnog vozila.

Riječ je o podvozju kamiona marke MAN 18.225 MLC iz 2002. godine na kojem će se nadograditi spremnik vode od nehrđajućeg čelia kapaciteta 7500 litara kojeg je osigurala Županijska vatrogasna zajednica. Vozilo će biti opremljeno odgovarajućim vatrogasnim pumpama i ostalom pripadajućom opremom za gašenje požara i transport pitke vode.

Rok isporuke je 45 dana od potpisivanja ugovora, a najveći dio sredstava (preko 80%) osigurala je Županijska vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije na čelu sa zapovjednikom Darkom Dukićem i tajnikom Jordanom Žajom kojima u ime općine i DVD-a Ružić još jednom najtoplije zahvaljujemo!
Općina Ružić sufinancira nabavku vozila sa ukupno 90.000 kn.