Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Županijsko popisno povjerenstvo i Popisni centar Općine Ružić pozivaju sve zainteresirane za posao popisivača i kontrolora u provedbi Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011. da se prijave na testiranje koje će se obaviti u četvrtak, 17. veljače od 10 do 14 sati u učionici Pučkog otvorenog učilišta u Drnišu, ulica Kralja Zvonimira 10 (Društveni dom), ulaz od Udruga.

Kandidati trebaju imati:

- kemijsku olovku plave ili crne boje
- osobnu iskaznicu
- nezaposleni evidencijski listić sa Zavoda za zapošljevanje
- studenti X-icu ili index
- umirovljenici odrezak od zadnje mirovine.

KRITERIJI

POPISIVAČI

Popisivači su neposredni izvršitelji Popisa, a o njihovim sposobnostima, zalaganju i načinu ponašanja s osobama od kojih prikupljaju podatke u velikoj mjeri ovisi uspjeh i kvaliteta Popisa.
Popisivači su osobe koje moraju biti sposobne u predviđenom vremenu popisivanja (četiri tjedna) popisati sve jedinice popisa (stanovnike, kućanstva i stanove). Ocjenjuje se da za popisni krug od 100 kućanstava popisivaču treba 10 – 12 dana popisivanja, iz čega proizlazi da će popisivač po pravilu popisati više od jednoga popisnog kruga tijekom Popisa. Također se od popisivača očekuje usvajanje opsežne i složene metodologije Popisa.
Popisivanje na terenu traje od 1. do 28. travnja 2011. (uključujući subote i nedjelje) od jutra do navečer pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom razdoblju nema drugih poslovnih/školskih obveza jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

Kriteriji prijave za popisivača:
- punoljetnost
- najmanje završena srednja škola

KONTROLORI

Kontrolori su, po pravilu, osobe s iskustvom u popisima stanovništva ili sličnim statističkim akcijama ili osobe s odgovarajućim radnim i životnim iskustvom koje će im omogućiti da na četverodnevnoj poduci usvoje složenu materiju Metodologije Popisa i da usvojeno znanje o Popisu kvalitetno prenesu na osobe koje poučavaju, sudjeluju u radu Popisnog centra, vode poduku popisivača (u trajanju četiri dana skupini od 15 do 25 popisivača) i tijekom Popisa vode skupinu (prosječno sedam) popisivača te im pomažu i nadziru njihov rad. Od kontrolora se očekuje cjelodnevni angažman, uključujući subote i nedjelje.

Kriteriji prijave za kontrolora:
- punoljetnost
- najmanje završena srednja škola
- iskustvo u popisima stanovništva ili velikim statističkim akcijama