Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Posljednji tjedni 2011. godine na području naše općine obilježava dovršetak značajnih infrastrukturnih projekata.

U Kljacima se privodi kraju u proljeće započeta rekonstrukcija niskonaponske električne mreže te lokalnog cjevovoda.

Iako je prvotno bilo planirano da se u 2011. izvrši rekonstrukcija samo jedne trafostanice – Kljaci 4, naknadnim kontaktima sa HEP-om uspjelo se u program za ovu godinu uvrstiti i rekonstrukciju trafostanice Kljaci 3 (Benkovac), pa će kraj 2011. godine najveći dio tog infrastrukturno najugroženijeg naselja naše općine dočekati sa novom niskonaponskom mrežom i mrežom javne rasvjete.

Jednako tako je, unatoč prvotnim planovima da se rekonstrukcija cjevovoda odvija etapno kroz dvije godine, isti već dovršen u cijeloj svojoj dužini od 2200 metara od vodospreme Sinobor do zaseoka Torlaci-Brkovići. Tako će nakon dugogodišnjih problema sa vodoopskrbom i taj dio komunalnih usluga konačno biti na razini vremena u kojem živimo.

Usporedo s tim sanirano je i 2200 metara lokalne prometnice pored koje ide trasa vodovoda. Riječ je o cesti koja je zbog čestih pucanja vodovodnih cijevi bila gotovo u potpunosti uništena i neprikladna za promet. Sada je u cijeloj svojoj dužini sanirana sa 5 cm novog asfaltnog sloja.

Istovremeno je krenuo u realizaciju i pola milijuna kuna vrijedan projekt uređenja preostalih nerazvrstanih cesta na području općine kojeg izvodi poduzeće Asfalt AB iz Solina. Projektom će biti uređeno ukupno 7500 metara četvornih seoskih cesta u svim općinskim naseljima, a naselje Moseć dobit će i malonogometno igralište.