Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Više od 40 centimetara snijega i jak vjetar pretvorio je u samo 24 sata pitomu klimu Petrova polja u pravi mali Sibir. Iako su danima najavljivane, ovolike padaline ipak su prouzrokovale prometnu blokadu i odsječenost pojedinih dijelova Općine. Uz velike napore nadcestarije Drniš državna prometnica D-56 održava se prohodnom u jednom prometnom traku, a prometovati je moguće jedino vozilima sa zimskom opremom. Županijske i lokalne ceste se održavaju koliko to mogućnosti dopuštaju kao i većina lokalnih nerazvrstanih cesta.

Telefonsku sjednicu jutros je održao i Stožer za zaštitu i spašavanje Općine Ružić. Tom prilikom konstatirano kako je stanje prometne blokade ozbiljno, premda još ne i kritično, te je zaključeno da se stanje neprestano prati kako bi se odredile odgovarajuće mjere. Najzabrinjavajući slučaj bio je u Kljacima gdje je bilo potrebno hitno prebaciti na dijalizu jednog bubrežnog bolesnika. Kako nakon više pokušaja vozilo hitne pomoći nije mogli doći ni blizu Kljaka, u pomoć je pozvana dežurna ekipa HGSS Šibenik koja je uz pomoć mještana transportirala bolesnika do Splita.

Na stožeru je odlučeno da se odmah podigne interventna mehanizacija koja će još u toku dana započeti probijati važnije lokalne ceste kako bi se barem donekle omogućio pristup do većih zaselaka, naravno i dalje uz upotrebu lanaca za snijeg i druge zimske opreme. Poseban problem su starija i samačka domaćinstva i činjenica da danas čak ni u Drnišu nije bilo moguće nabaviti kruh. Stoga su zaduženi pojedinci iz svih općinskih naselja da budu u kontaktu sa rizičnim skupinama stanovništva, kako bi se u slučaju potrebe moglo adekvatno intervenirati.