Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Općina Ružić i ove se je godine uključila u program javnih radova kojim Hrvatski zavod za zapošljavanje potiče privremeno zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba.

Ovogodišnjim programom koji će trajati najmanje četiri mjeseca predviđeno je uređenje kompleksa Crkve Presvetog otkupitelja – Mauzoleja Ivana Meštrovića, Meštrovićeve ostavštine na Banovači te puta do njegove obiteljske kuće u Gornjim Otavicama.
Najveći obim posla ipak će otpasti na održavanje lokalnih nerazvrstanih cesta i kanala za odvodnju oborinskih i izvorišnih voda, što je najveći komunalni problem naše općine. Predviđeno je i uređenje manjih izvorišta, groblja u Gradcu, Gornjem Moseću i Kljacima, okoliša crkve sv. Kate u Gornjem Gradcu, platoa za spomen-obilježje u Ružiću, platoa za proslave u Gornjem Moseću, te drugih javnih površina, koliko se za trajanja programa stigne napraviti.

Osam zaposlenih – dva muškarca i šest žena – zaposleni su na određeno vrijeme od četiri mjeseca, to jest do 09. rujna ove godine, uz mogućnost produženja ugovora za još dva mjeseca, ukoliko u državnom proračunu preostane dovoljno sredstava.
Bruto plaća zaposlenog iznosi 2.814,00 kn, a neto oko 2.190 kn, plus do 300,00 kn putnih troškova mjesečno. Ukupno po zaposlenoj osobi HZZ financira do maksimalno 3.600,82 kn mjesečno uključujući doprinose na plaću i putne troškove.
Općina Ružić osigurava materijal i sredstva za rad.
Sveukupna procijenjena vrijednost ovogodišnjeg programa iznosi 142.666,24 kn, dok HZZ za plaće i putne troškove osigurava 115.226,24 kn.

U programu javnih radova zapošljavaju se isključivo dugotrajno nezaposlene osobe sa najmanje 3 godine evidencije na zavodu, a budući Općina Ružić spada u Područja posebne državne skrbi, za naše nezaposlene građane minimalni rok je jedna godina u evidenciji zavoda. Za osobe iz posebne socijalne kategorije (hrvatski branitelji, roditelji četvero i više djece, primatelji socijalne pomoći i sl.) rok je minimalno 6 mjeseci u evidenciji zavoda.