Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Županijska uprava za ceste Šibenik kao investitor naručila je izradu parcelacijskog elaborata rekonstrukcije županijske ceste od Gradca do mosta na Čikoli u Ružiću. Riječ je o najugroženijoj županijskoj prometnici na području Općine Ružić koja je uslijed djelovanja oborinskih i izvorišnih voda u većem dijelu godine gotovo na granici prohodnosti.
Projektom ŽUC-a planira se temeljita rekonstrukcija prometnice sa izvedbom odvodnih kanala te u budućnosti izgradnjom novog mosta preko Čikole. Za potrebe rekonstrukcije geodetska tvrtka „Geodetska mjerenja“ d.o.o. izvršila je parcelacijski elaborat, ta objavila poziv na javni uvid. Tekst poziva donosimo u cijelosti, uz napomenu kako se poziv odnosi na vlasnike parcela koje se nalaze uz samu prometnicu, te parcele koje graniče s njima. Vlasnici čestica će moći izvršiti javni uvid u elaborat u zgradi općine u Gradcu u petak, 07. prosinca od 9 do 12 sati.

Na temelju članka 61. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br. 12/2007) i članku 81. Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN br. 86/2007), geodetska tvrtka „Geodetska mjerenja“ d.o.o. objavljuje:

POZIV NA JAVNI UVID
(IZLAGANJE PARCELACIJSKOG ELABORATA)

u svrhu izrade parcelacijskih elaborata po lokacijskoj dozvoli (klasa UP/I-350-05/12-01/89 ur.br: 2182/1-16/2-12-18 do 25. 10. 2012. godine) za zahvat u prostoru: REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽUPANIJSKE CESTE ŽC 6096, dionica od križanja sa ŽC 6095 Gradac do mosta na rijeci Čikoli.

Naručitelj izrade parcelacijskog elaborata je TRIVIUM d.o.o., R. Boškovića 23, Split 21000.

Na javni uvid pozivaju se nositelji prava na predmetnim katastarskim česticama kao i nositelji prava na susjednim katastarskim česticama koje neposredno graniče s predmetnim česticama.

K.O. GRADAC
498/1, 603/1, 603/6, 630/1, 759/1, 752/1, 2787/1, 499, 2753/2, 625/2, 742/1, 752/3, 751/2, 2787/2, 500, 601, 625/1,742/2,7,52/2, 753/1, 739/2, 602, 623, 756, 755, 750

Uvidu u parcelacijski elaborat mogu pristupiti stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

Javni uvid u parcelacijski elaborat izrađen od „Geodetska mjerenja“ d.o.o. Šibenik, održat će se u petak, 07. 12. 2012. godine od 9 do 12 sati u prostorijama OPĆINE RUŽIĆ, sjedište Gradac, Put kroz Gradac 25, na kojem stranke mogu izvršiti uvid u parcelacijski elaborat i dati svoju izjavu.

U Šibeniku 27. 11. 2012. god.