Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Dana 23.12.2013 završena prva faza obnove nepokretnih spomenika kulture u Otavicama i to Osnovne škole i Antimalarične stanice. Navedeni objekti dobili su novo ruho .

Postavljeni su novi prozori i vrata i to po uputama konzervatorskog odjela iz Šibenika . Sredstva su osigurana trogodišnjim programom za zaštitu nepokretne kulturne baštine te sredstvima Općine Ružić i Šibensko kninske županije.

Vrijednost radova zajedno sa izradom troškovnika i nadzorom je 280 000.00 kn. U sljedećoj fazi predviđenoj za 2014 god. pristupit će se izvođenju radova unutarnjeg uređenja čija će vrijednost iznositi 300 000.00kn.