Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Objavljujemo poziv za dostavu ponude za opskrbu električnom energijom za 2015. godini u Općini Ružić. U prilogu je dokumentacija za nadmetanje i troškovnik za izračun cijena.

DOWNLOAD