Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Općina Ružić je završila sa uređenjem turističke staze Putem mladog meštra. Vrijednost izvdenih radova je 61.712.50 . Sredsva su osigurana od javljanja na javni poziv HTZ -e 30.000,00kn ostali iznos osiguran je iz proračuna Općine Ružić 16.000,00 a ostatak su sufinancirali Muzeji Ivana Meštrović 15 .500.00kn.Ovim projektom uređeno je 1800 m staze koja povezuje obiteljsku kuću u Otavicama sa rodnom kućom Ivana Meštrovića na Svilaji.

Osim uređenja same staze postavljene su klupe za odmor zajedno sa inpretacijskom tablom ispred same kuće na Svilaji. Obnovljene su sve interpretacijske table koje su bile uništene i zamijenjene su dvije nove koje pokazuju panoramu Općine Ružić i znamenitosti.