Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Dana 06. lipnja 2016. godine u 19:30 sati (ponedjeljak), u općinskoj vijećnici u Gradcu, će se održati 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Ružić.

DOWNLOAD