Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
U nedjelju, 02. travnja 2017.g., u 10:30 u Otavicama, počinje prigodni program obilježavanja Dana kršćanske kulture.

U priloženom programu možete vidjeti cjelokupan program.

DOWNLOAD