Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
U prilogu su konačni rezultati Općinskog izbornog povjerenstva Općine Ružić za općinskog načelnika Općine Ružić.

DOWNLOAD