Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Na svečanoj konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Ružić održanoj u ponedjeljak 12. lipnja u općinskoj vijećnici u Gradcu, pod predsjedanjem predstojnice Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji Edite Grubišić, konstituirano je novo Općinsko Vijeće.
Za predsjednika je izabran Ante Duran (HDZ), dok je nova potpredsjednica i prva žena na tom položaju nezavisna vijećnica Ana Strunje.

I predsjednik i potpredsjednica su izabrani sa 7 glasova za i 4 suzdržana.

U novom općinskom vijeću zastupljeme su 4 političke stranke i 2 nezavisna vijećnika/ice.

Sastav novog Općinskog vijeća Općine Ružić:

Ante Duran (HDZ), predsjednik
Ana Strunje (Nez.), potpredsjednica
Petar Šaran (Nez.)
Hrvoje Sučić (HDZ)
Mijo Bojčić (HSP AS)
Tomislav Vuletić (HDZ)
Milan Buzov (HSS)
Damir Prnjak (HSS)
Mirko Bikić (HSS)
Josip Sučić (Loza NL)
Sandra Goreta (Loza NL)