Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Na 4. sjednici Općinskog vijeća Općine Ružić, održanoj 18. prosinca 2017. godine, usvojen je Proračun Općine Ružić za 2018. godinu.

Proračun u iznosu od 13.960.467,00 kuna, uz izvorne prihode od od cca 3.000.000,00 kuna, u najvećoj mjeri se temelji na kapitalnim investicijama i projektima zapošljavanja osoba nekonkurentnih na tržištu rada, uz potporu državnog proračuna i fondova Europske unije.

Najznačajniji kapitalni projekti u proračunu za 2018. godinu su:
projekt Dječjeg vrtića Gradac u iznosu od 5.348.000,00 kuna,
izgradnja nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.100.000,00 kuna,
kupnja komunalnog vozila u iznosu od 650.000,00 kuna,
nastavak obnove Vatrogasnog doma u Kljacima u iznosu od 620.000,00 kuna,
sanacija škole i antimalarične stanice u Otavicama u iznosu od 310.000,00 kuna,
uređenje stare škole u Umljanovićima u iznosu od 250.000,00 kuna,
energetska obnova osnovne škole u Čavoglavama u iznosu od 250.000,00 kuna,
izgradnja Spomen sobe hrvatskim braniteljima u Kljacima u iznosu od 135.000,00 kuna,
izgradnja spomen obilježja u Otavicama, Mirlović Polju i Ružiću u iznosu od 90.000,00 kuna,
izgradnja tribina malonogometnog igrališta u Moseću u iznosu od 50.000,00 kuna,
izgradnja terena za rekreaciju u Ružiću u iznosu od 50.000,00 kuna,
uređenje stare škole u Mirlović Polju u iznosu od 40.000,00 kuna.

Šestomjesečni program Javnih radova unutar kojeg je zaposleno 17 dugotrajno nezaposlenih osoba vrijedan je 447.827,00 kuna, dok je proračunska stavka zapošljavanja 20 žena unutar programa „Zaželi“ planirana u iznosu od 1.311.040,00 kuna.

Za rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 180.000,00 kuna, za vatrogastvo, 140.000 kuna, za vjerske zajednice 120.000,00, za kulturu 70.000,00 od čega 30.000,00 za udruge u kulturi, a 40.000,00 za organizaciju kulturne manifestacije „Ljeto u Petrovu Polju“. Za sportske udruge predviđeno je 18.000,00, a za ostale udruge 20.000,00 kuna.

Jedini gubitnici u financijskom smislu su političke stranke koje će u novom proračunu, za razliku od dosadašnjih 30.000,00 kuna godišnje, u proračunu za 2018. godinu participirati sa 11.760,00 kuna.

Proračunom za 2018. godinu predviđena je izrada projektne dokumentacije te otkup zemljišta za izgradnju nogostupa u Gradcu, projektiranje gospodarske zone Midenjak i stambene zone Ružić, nabavka 120-litarskih kontejnera za komunalni otpad, uređenje izvorišta i tematskih putova.

Nastavlja se i financijska potpora novosklopljenim brakovima, novorođenoj djeci, socijalno ugroženim građanima za ogrjev i druge troškve, sufinanciranje kupnje školskih knjiga za osnovnoškolce i srednjoškolce, financijska potpora studentima i vrtićkoj djeci, sufinanciranje putnih karata za srednjoškolce kao i sufinanciranje rada Dječjeg vrtića Gradac.