Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
U skladu sa novim Zakonom o gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom Vlade Republike Hrvatske, Gradska čistoća Drniš, kao pružatelj usluge na području Općine Ružić, od veljače ove godine započinje sa novim sustavom odvoza komunalnog otpada.

Najveća novina novog sustava je da se ukidaju odnosno uklanjaju stari plastični i metalni kontejneri od 1100 litara, a umjesto njih će svako domaćinstvo dobiti po jedan kućni spremnik od 120 litara za miješani komunalni otpad, te po jedan spremnik od 120 litara za odvojeno prikupljanje otpada (papir, plastika i staklo). U prvoj fazi, do nabavke potrebnog broja kućnih spremnika, domaćinstva će za odvojeno prikupljanje otpada umjesto plastičnih spremnika zaduživati PVC vreće od 120 litara.

Važno je napomenuti da je odvajanje otpada od 01. veljače 2018. godine obavezno za sve građane i poslovne subjekte, ta da su za napoštivanje, odnosno postupanje suprotno Zakonu i Uredbi, propisane visoke novčane kazne.

Dakle, u spremnicima od 120 litara za miješani komunalni otpad ne smije se odlagati plastika, staklo, metal, papir kao ni biorazgradivi ili opasni otpad.

Gradska čistoća Drniš će dva puta mjesečno odvoziti miješani komunalni otpad, te dva puta mjesečno odvojeni korisni otpad, sve to na adresi korisnika ili u neposrednoj blizini gdje je moguće pristupiti komunalnim vozilom. Građani su dužni u dane odvoza otpada svoje spremnike postaviti ispred objakata gdje ih djelatnici Gradske čistoće mogu uočiti i preuzeti.

Za naselja Općine Ružić otpad će se prikupljati četvrtkom u naseljima Ružić, Gradac i Otavice, te petkom u naseljima Moseć, Umljanovići, Kljaci, Čavoglave i Mirlović Polje.

U privitku je raspored odvoza otpada po naseljima.

DOWNLOAD