Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Obavještavamo gospodarstvenike s područja Općine Ružić da je Šibensko-kninska županija na svojim stranicama objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini. (link: JAVNI POZIV ).

U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene:

1. marketinških aktivnosti za troškove: izrade promidžbenog materijala (izrada web stranice, letci, reklame, brošure i vizit kartice);

2. stručno osposobljavanje i usavršavanje, osim troškova studija i redovnog školovanja;

3. kupnja dugotrajne imovine za osnovnu djelatnost i to u obliku prava (poslovni softver) i stvari (strojevi, uređaji i oprema) ukoliko su nabavljeni za korištenje u poslovanju.

Korisnici Programa mogu biti: obrti, društva s ograničenom odgovornošću koja zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 radnika i proizvodno uslužne zadruge (osim zadruga koje pretežito obavljaju ili većina zadrugara pretežito obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo), a koja su registrirana i djeluju na području Šibensko-kninske županije, čiji su vlasnici odnosno osnivači fizičke osobe, nemaju duga prema državi i imaju najmanje jednog zaposlenog.

Korisnici Programa se mogu prijaviti samo na jednu mjeru iz članka 1. ovog Javnog poziva.

Za subvenciju ovog Javnog poziva sufinancirati se može do 80% prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna. Svi dokumenti se prilažu ovjereni pečatom i potpisom odgovorne osobe. Dokumenti potpisani faksimilom neće se uvažavati. Povjerenstvo po potrebi može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

Obrasci zahtjeva za dodjelu subvencije za 2018. godinu mogu se preuzeti u nastavku te se ispunjeni dostavljaju na adresu: Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22 000 Šibenik, uz naznaku: „Subvencioniranje gospodarskih subjekata u 2018. godini“.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja osiguranih sredstava, a najkasnije do 15. svibnja 2018. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 022/460-708 ili 022/460-737.

Javni poziv kao i cijeli Program razvoja malog gospodarstva možete preuzeti u nastavku.

Dokumentacija:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018.g.(137kb)

Program razvoja malog gospodarstva za 2018.g.(1849kb)
Obrazac 1 - Zahtjev za dodjelu subvencije (15kb)

Obrazac 2 - Izjava o de minimis potporama (15kb)

Obrazac 3 - Kratki opis djelatnosti (12kb)

Obrazac 4 - Izvješće o utrošenim sredstvima (16kb)

Prilozi uz Zahtjev za dodjelu subvencije (64kb)