Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je listu projekata koji su prihvaćeni za financiranje iz operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu''.

Za općinu Ružić i njezine žitelje najvažnija je odluka da će se 5.940.275,00 kuna vrijedan projekt izgradnje novog dječjeg vrtića „Ježići“ u Gradcu u cijelosti financirati kroz tu mjeru.

Kruna je to dugogodišnjeg rada općinskih struktura na realizaciji jednog od ključnih preduvjeta demografskog oporavka naše JLS i pojedinačno jedna od najvećih investicija u našoj općini uopće.