Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Ukupno 9.045.417,84 kuna vrijedni su ugovori o financiranju i sufinanciranju koje Općina Ružić potpisuje u svibnju ove godine, a koji se odnose na kapitalna ulaganja na području općine te socijalne programe za korisnike sa područja općine.

16. svibnja u Zagrebu su načelnik Ante Pijuk i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac potpisali 250.000,00 kuna vrijedan ugovor o sufinanciranju nerazvrstane ceste NC095 Gornji Gradac.

24. svibnja također u Zagrebu su načelnik Ante Pijuk i ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić potpisali 5.940.275,00 kuna vrijedan ugovor o financiranju gradnje dječjeg vrtića u Gradcu unutar mjere 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

30. svibnja u Karlovcu će sa HZZ-om i Ministarstvom rada i mirovinskog sustava biti potpisan 2.855.142,84 kuna vrijedan ugovor o financiranju projekta „Pružimo dostojan život stanovništvu ruralnog područja“ iz operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda. Unutar tog projekta poznatog i pod nazivom „Zaželi“ bit će na rok od 2 godine zaposleno 20 osoba ženskog spola nekonkurentnih na tržištu rada na poslovima brige o starijim i nemoćnim osobama sa područja Općine Ružić.