Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Načelnik Općine Ružić objavio je 14. lipnja 2018. Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci u provedbi mjere Javnih radova, programa „Održavanje lokalnih putova i drugih javnih površina na području Općine Ružić“
Zapošljavanje u ovom programu je aktivna mjera kojoj je cilj društveno korisnim radom povećati zapošljavanje nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti.
Program „ Održavanje lokalnih putova i drugih javnih površina na području Općine Ružić„ koji će se provoditi na području Općine Ružić u sklopu mjere Javni rad obuhvaća poslove sanacije nerazvrstanih cesta, spomeničkih, kulturnih i sakralnih objekata, odnosno njihova okoliša, uređenje kanala i drugih javnih površina, čišćenje drveća i niskog raslinja, odlagališta otpada, održavanje poljskih i šumskih putova, košnja nabujale vegetacije. U vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada osobe će biti upućene na druge društveno korisne poslove u zatvorenom ili natkrivenom prostoru.
U javni rad po ovom pozivu bit će zaposleno 8 osoba na vremenski rok od 6 mjeseci, a planirani početak Javnog rada utvrdit će se u dogovoru s HZZ–om.

Ciljane skupine:
Informacije o uvjetima prijave na natječaj i ciljanim skupinama se mogu provjeriti kod djelatnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te pronaći na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje http/mjere.hr/mjere/javni-rad/.

Mjeru Javnog rada ne može koristiti osoba koja je radila u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci u posljednje 3 godine.

Prijave se podnose na adresu : Općina Ružić, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić, uz dostavu potrebne dokumentacije, u roku 7 dana od dana objave Javnog poziva na Stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke ( ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te slijedeće priloge:
životopis,
presliku osobne iskaznice,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome),
dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe,
dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte i /ili kontakt broja telefona navedenog u prijavi.

DOWNLOAD