Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Općina Ružić poziva starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju s našeg područja da se prijave za primanje usluge potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju, koja se pruža u okviru provedbe projekta "Pružimo dostojan život stanovništvu ruralnog područja" kojeg provodi Općina Ružić s partnerima.
Projekt „Pružimo dostojan život stanovništvu ruralnog područja“, ukupne vrijednosti 2.855.142,84 kn, financira se u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda. Projekt provodi Općina Ružić s partnerima: Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – područnim uredom Šibenik te Centrom za socijalnu skrb Drniš. Namijenjen je starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju uz uvjet da predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora. Krajnji korisnik je starija osoba i/ili osoba u nepovoljnom položaju kojoj je potrebna potpora i podrška u kućanstvu.
Osobe u nepovoljnom položaju su, između ostaloga, osobe s invaliditetom, osobe s metalnom retardacijom, kronični bolesnici i slično, ovisno o starosnoj dobi.
Podrška i potpora uključuje: pomoć u nabavci namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć u održavanju osobne higijene, posredovanju u ostvarivanju različitih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i slično), pružanje pomoći kroz razgovore i druženje itd.
Podrška i potpora ne uključuje: pružanje zdravstvene njege koja bi zahtijevala posebna znanja i osposobljenost za provedbu iste.
Zainteresirani korisnici, odnosno njihovi skrbnici ili bliža rodbina, mogu podnijeti zahtjev za primanje predmetne usluge na obrascu koji se može skinuti na donjem linku, a koji je potrebno dostaviti ispunjen i potpisan osobno u prostorije općine ili poštom na adresu: Općina Ružić, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić, najkasnije do 01. kolovoza 2018. godine.

DOWNLOAD