Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 04.09.2018. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak: Građenje i opremanje Dječjeg vrtića Ježići

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2031505

Naručitelj: Općina Ružić

Procijenjena vrijednost nabave: 4.633.052,00 kn

Broj objave: 2018/S OF2-0023891

Krajnji rok za dostavu ponuda je 03. listopada 2018. godine do 14:30 sati.