Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
1. Temeljem članka 119. Zakona o sudovima ("Narodne novine" br.28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenije županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

2. Za suca porotnika može biti izabran:
punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika,
osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću,
osoba koja dužnost suca porotnika može neometano obavljati (redovito se odazivati pozivima suda).

3. Sve osobe koje imaju prebivalište na području Općine Ružić, koje su zainteresirane za obavljanje dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Šibeniku i koje ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovog Javnog poziva mogu dostaviti svoje prijave u Jedinstveni upravni odjel Općine Ružić.

Prijavi se prilaže:
kratki životopis (obvezno školska sprema i zanimanje),
vlastoručno potpisana izjava (u privitku),
preslika osobne iskaznice.

Prijave se primaju do 05. prosinca 2018. godine.

DOWNLOAD