Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Lokalna akcijska grupa Krka objavila je 31. prosinca 2018. godine natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a za Tip operacije (TO) 1.1.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava namjenjena je nositeljima projekata koji imaju sjedište ili prebivalište na području LAG-a „Krka“, a svrha je opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava koji se temelji na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti. Ova operacija pruža pomoć malim potencijalno održivim farmama koje su orijentirane na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište, ali im nedostaju glavni resursi. Na taj način će se pomoći takvim gospodarstvima u prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju da postanu gospodarski održivi, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.
Ukupna raspoloživa sredstva po ovom natječaju iznose 1.112.400,00 kuna, a na natječaj se mogu prijaviti subjekti sa obuhvata LAG-a, to jest sa područja općina Bilice, Promina, Ružić i Unešić, zatim gradova Drniša i Skradina, te sedam naselja Grada Šibenika: Brnjica, Čvrljevo, Dubrava, Goriš, Gradina, Konjevrate i Lozovac.

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

- upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
- mikro ili malo poduzeće
- ili jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:

a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
b) obrt,
c) trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),
d) zadruga.

Natječaj je otvoren do 01. travnja 2019. godine, a za sve zainteresirane građane i pravne subjekte s područja Grada Drniša te općina Ružić, Promina i Unešić će se organizirati radionica dana 17. siječnja 2019. (četvrtak) u 12 sati u prostorijama Nacionalnog parka Krka, ispostava Drniš

Za cjeloviti tekst natječaji i preuzimanje potrebnih obrazaca kliknite ovdje