Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Općinsko vijeće Općine Ružić na 10. sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine usvojilo je na prijedlog načelnika Ante Pijuka Proračun Općine Ružić za 2019. godinu u visini od 13.981.700,00 kuna.

Planirani prihodi proračuna u manjem dijelu se temelje na porezima i prirezima, komunalnim i administrativnim prihodima te drugim izvornim prihodima općine, a u većem dijelu na kapitalnim i tekućim prihodima, među kojima se najveći planirani prihodi odnose na izgradnju dječjeg vrtića u Gradcu, provedbu projekta zapošljavanja žena „Zaželi“, program javnih radova, nastavak sanacije Vatrogasnog doma u Kljacima, uređenje nerazvrstanih cesta te nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Na rashodovnoj strani proračuna, uz gore spomenute kapitalne i tekuće investicije, treba spomenuti nastavak uređenja bivše osnovne škole i antimalarične stanice u Otavicama, nekadašnjih škola u Umljanovićima i Mirlović Polju, igrališta u Moseću, izgradnju nogostupa u Gradcu, izgradnju novih autobusnih čekaonica odnosno uređenje autobusnih stajališta u Kljacima i Ružiću, uređenje spomen-sobe i igrališta u Kljacima te spomen-obilježja u Mirlović Polju, Čavoglavama i Ružiću kao i uređenje tematske staze u Ružiću.

Planirana je i izrada urbanističkog plana uređenja stambene zone Ružić te gospodarske zone Midenjak.

I u proračunu za 2019. godinu su predviđena značajna sredstva za jednokratne pomoći stimulativnog karaktera djeci, učenicima i studentima te sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca kojima općina od akademske godine 2018./2019. pokriva trošak prijevoza u cijelosti, to jest onaj dio koji ne pokriva ministarstvo.

Povećane su i naknade za novorođenu djecu te će ubuduće roditelji za prvo dijete dobivati po 4.000 kuna, za drugo 6.000 kuna, za treće 8.000 kuna, a za četvrto i svako slijedeće dijete po 10.000 kuna. Naknada za novosklopljeni brak od 01. siječnja 2019. godine povećava se za sto posto, odnosno iznosit će 4.000 kuna umjesto dosadašnjih 2.000 kuna.

Proračunom su za udruge u sportu, kulturi i ostale udruge planirana sredstva u nešto većem iznosu negoli je to bio slučaj u proračunu za 2018. godinu, slično kao i subjektima u sustavu civilne zaštite, to jest DVD-u Ružić, HGSS-u i Crvenom križu.