Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
U privitku je Vodič za građane kroz Proračun Općine Ružić za 2019. godinu. Svrha ovog dokumenta je na jednostavan i pristupačan način upoznati naše građane sa svim bitnim stavkama općinskog proračuna, odnosno načinom na koji se priskrbljuju i na što se troše sredstva s kojima raspolaže naša jedinica lokalne samouprave.
Dokument u PDF formatu možete otvoriti klikom na donji link.

DOWNLOAD