Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Gradonačelnik Grada Drniša objavio je Ponovljeni javni poziv za prijavu na programe obrazovanja u sklopu projekta „Osposobljavanjem do zaposlenja“. Riječ je o projektu koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, a omogućuje besplatne programe osposobljavanja koji se upisuju u e-radnu knjižicu.

Ciljne skupine Javnoga poziva su dugotrajno nezaposlene osobe i to:
- mladi do 29 godina koji su kontinuirano nezaposleni duže od 6 mjeseci, uključuje one mlade osobe koje su napunile 15 godina života sve do dana kada navršavaju 30. godinu života,
- osobe starije od 30 godina koje su kontinuirano nezaposlene duže od 12 mjeseci.

Predmet Javnoga poziva je prijava dugotrajno nezaposlenih osoba na programe obrazovanja i to:
1. Voditelj izradbe i provedbe projekata financiranih iz EU fondova (broj polaznika 2)
2. Vozač C i CE kategorije (broj polaznika 4)
3. Kuhar (broj polaznika 3)
4. Slastičar (broj polaznika 1)

Poziv se ne odnosi samo na žitelje Grada Drniša te stoga pozivamo građane Općine Ružić koji spadaju u ciljne skupine i žele steći besplatno obrazovanje da se prijave na predmetni Javni poziv.

Obrazac prijave može se dobiti u pisarnici Grada Drniša, Trg kralja Tomislava 1, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati ili preuzeti na web stranicama Grada Drniša: www.drnis.hr

Potpisane prijave je potrebno dostaviti osobno ili poštom na adresu:

Grad Drniš, Trg kralja Tomislava 1, 22320 Drniš, s naznakom - Prijava za programe osposobljavanja u sklopu projekta „Osposobljavanjem do zaposlenja“.

Javni poziv biti će otvoren dok se ne prijavi dovoljan broj polaznika za pojedini program osposobljavanja.

Više detalja može se pronaći u tekstu javnog poziva u privitku te na web stranicama Grada Drniša www.drnis.hr

DOWNLOAD