Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Obavještavamo sve poslovne subjekte da je Općina Ružić obveznik provođenja javne nabave i od 1. srpnja 2019. godine neće biti u mogućnosti zaprimati račune koji nisu u skladu sa Zakonom o električnom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN br. 94/18).

Općina Ružić u poslovanju koristi usluge centralnog informacijskog posrednika FINU.