Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
U tijeku je postupak jednostavne nabave za nabavu radova Uređenja Društvenog doma Umljanovići.

Rok dostave ponuda je 12. kolovoza (ponedjeljak) 2019. godine u 12:00 sati.

Potrebna dokumentacija se nalazi u prilogu.

DOWNLOAD