Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
U privitku je poziv i dnevni red 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić koja će se održati u srijedu 25. rujna 2019. godina u 19.00 sati.

Poziv možete preuzeti OVDJE.