Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini ("Narodne novine" br. 2/2019), upućejemo

JAVNI POZIV

korisnicima kojima je Rješenjem Centra za socijalnu skrb Drniš utvrđeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, da do 30. studenoga 2019. godine. dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Ružić IZJAVU da se griju na drva.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Poziv