Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Temeljem članka 36. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/09, 04/13 i 02/18) sazivam za dan 12. rujna 2020. godine (subota) 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ružić.
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Gradcu s početkom u 19:00 sati.


DNEVNI RED

- Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić
1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Ružić za 2020. godinu
2. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Ružić
3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ružić za 2020. godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Općine Ružić za 2020. godinu
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području općine Ružić za 2020. godinu
6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ružić za 2020. godinu
7. Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u športu Općine Ružić za 2020. godinu
8. Prijedlog I. izmjena Socijalnog programa Općine Ružić za 2020. godinu
9. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2020. godinu
10. Zaključak o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpis Ugovora o ostvarivanju programa predškolskog odgoja na području Općine Ružić
11. Zahtjevi,
12. Razno.

PREDSJEDNIK
Ante Duran, v.r.