Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila treći Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

Svrha natječaja:
Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

Prihvatljivi korisnici:
poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Prihvatljive aktivnosti za ulaganje:
1. ulaganje u građenje terasastih parcela
2. ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida
3. ulaganje u sadnju živica
4. uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi
5. kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
6. kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
7. izgradnja novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri
8. ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke
9. kupnja poljoprivrednog zemljišta

Iznosi sufinanciranja:
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 50.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore iznosi 100% (Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela).
Najniža visina javne potpore po projektu je 400,00 EUR, dok najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000,00 EUR.

Rok za prijavu:
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 9. studenog 2020. godine od 12:00 sati do 11. siječnja 2021. godine do 12:00 sati.
Više informacija o javnom pozivu te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći OVDJE.

Molimo zainteresirane za navedeni natječaj da u što skorijem roku kontaktiraju Razvojnu agenciju Šibensko-kninske županije, a kako bi razmotrili mogućnost prijave projekta na natječaj, kao i vrstu i razinu podrške koju Razvojna agencija ŠKŽ, u skladu sa svojim ljudskim i vremenskim kapacitetima, može pri tome pružiti zainteresiranim subjektima.