Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Ružić koja je održana u subotu, 12. prosinca u Domu kulture u Gradcu usvojen je Proračun Općine Ružić za 2021. godinu.

Proračun za 2021. godinu planiran je u iznosu od 6.841.700,00 kuna, a najznačajnije stavke na rashodovnoj strani su:

- Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, uključujući izgradnju nogostupa u Gradcu: 1.587.895,00 kuna
- Obnova i uređenje objekata (Kulturni centar Otavice, Društveni dom Umljanovići, bivše škole u Čavoglavama i Mirlović Polju): 616.300,00 kuna
- Predškolski odgoj, uključujući financiranje redovnog rada novog dječjeg vrtića: 683.000,00 kuna
- Socijalna zaštita: 1.917.855,00 kuna (od čega na Program zapošljavanja žena „Zaželi“ otpada 1.246.855,00 kuna)
- Zaštita od požara i sustav zaštite i spašavanja, uključujući drugu fazu obnove Vatrogasnog doma u Kljacima: 437.000,00 kuna
- Javne potrebe u sportu, uključujući i izgradnju rekreacijskih terena: 385.000,00 kuna
- Kultura, religija i udruge građana: 104.000,00 kuna

Na sjednici je osobno nazočilo devet od jedanaest vijećnika dok su općinski načelnik Ante Pijuk i vijećnik Tomislav Vuletić, budući im je naložena mjera samoizolacije, sjednicu pratili preko video veze.
Uz općinski proračun, na 19. sjednici je usvojen i niz drugih programa i akata.
Načelnik je izvijestio vijećnike da je Općina Ružić, unatoč značajnom padu prihoda zbog pandemije koronavirusa, realizirala i platila sve tekuće obveze i ugovorene kapitalne projekte te da u 2021. godinu ulazi bez kreditnih zaduženja.
Radovi na izgradnji i opremanju Dječjeg vrtića "Ježići" su isplaćeni u cijelosti što je premašilo iznos od 6.4 milijuna kuna, od čega je Općina gotovo pola milijuna kuna platila iz vlastitih sredstava, a od Agencije za plaćanja potražuje refundiranje još cca milijun kuna kao zadnju ratu za izgradnju vrtića.
Realiziran je i projekt uređenja Društvenog doma u Umljanovićima u iznosu od 427.000,00 kuna kao i dva projekta asfaltiranja nerazvrstanih cesta u ukupnom iznosu od cca 900.000,00 kuna, od čega je 84% sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a zbog čega se je Općina kratkoročno zadužila u iznosu od milijun kuna, budući da se isplata sredstava za ove projekte vrši kao refundacija.
Kreditno zaduženje će u cijelosti biti vraćeno do 20. prosinca ove godine tako da Općina Ružić u 2021. godinu ulazi potpuno likvidna, bez zaduženja i kredita te bez dospjelih nepodmirenih obveza uz očekivanih cca 300.000,00 kuna viška sredstava koji će biti preneseni u iduću proračunsku godinu.
Osim toga, krajem 2021. godine Općini će biti isplaćena zadnja rata refundacije sredstava za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića što će omogućiti značajne nove investicije u proračunskoj 2022. godini.