Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Načelnik Općine Ružić Ante Pijuk potpisao je 22. veljače 2021. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta pod nazivom „Zaželi sretniju starost – Općina Ružić“ koji se provodi u sklopu druge faze Programa zapošljavanja žena „Zaželi“.

Riječ je o nastavku projekta kojeg je Općina Ružić, u suradnji sa partnerima, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – područnim uredom Šibenik i Centrom za socijalnu skrb Drniš, provodila u razdoblju od lipnja 2018. do prosinca 2020. godine, u sklopu kojega je na rok od 24 mjeseci bilo zaposleno 20 žena iz kategorije osoba nekonkurentnih na tržištu rada, a koje su skrbile o ukupno 100 korisnika starije životne dobi.

U sklopu faze 2, sukladno uvjetima Javnog poziva, Općina Ružić će na rok od 12 mjeseci zaposliti 20 žena koje će skrbiti o minimalno 120 krajnjih korisnika, što znači da će svaka zaposlena žena skrbiti o najmanje šest korisnika.

Projekt je vrijedan ukupno 1.775.225,00 kuna, a financira se 85% iz Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Općina Ružić predala je 03. kolovoza 2020. godine projekt "Zaželi sretniju starost - Općina Ružić" na objavljeni Javni poziv. Početkom rujna projekt je prošao administrativnu provjeru. Odluka o odabiru objavljena je u siječnju, a ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava dostavljen u veljači.

Općina Ružić će ubrzo, u okviru projektnih rokova, raspisati natječaj za zapošljavanje žena te krenuti u realizaciju projekta.