Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Općinski načelnik Ante Pijuk izdao je danas priopćenje za medije koje prenosimo u cijelosti.

"Zbog pokušaja pojedinih lokalnih političkih čimbenika da unesu nemir među naše građane konstrukcijama kako je Općina Ružić u dugovima i pred bankrotom, ovim putem želimo upoznati javnost da je riječ o lažima u službi nadolazeće predizborne kampanje te da je financijsko poslovanje Općine Ružić stabilno i likvidno.

Općina Ružić nema nikakvih aktivnih kreditnih zaduženja, dugovanja, neplaćenih dospjelih računa ili neizvršenih obveza. Kratkoročni kredit koji je podignut u jesen prošle godine radi plaćanja zadnje rate izvođaču radova na dječjem vrtiću vraćen je odmah nakon što je Agencija za plaćanja refundirala Općini ranije uplaćena sredstva. Financijska imovina Općine na dan 01. 03. 2021. godine iznosi cca dva milijuna kuna, što predstavlja 70% izvornog godišnjeg proračuna, a sastoji se od sredstava na žiro računu, potraživanja od Agencije za plaćanja te potraživanja od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Dokumentacija o financijskom poslovanju dostupna je i na službenoj web stranici Općine Ružić te se svatko može uvjeriti u stanje općinskih financija, a o radu aktualne općinske administracije mogu posvjedočiti i slijedeći pokazatelji.

Lani je otvoren novi dječji vrtić koji Općina financira s preko 600 tisuća kuna godišnje, baš kao i javnu autobusnu liniju Split-Drniš s preko 200 tisuća kuna godišnje. Dakle, naši redovni rashodi povećani su za preko 800 tisuća kuna na godišnjoj bazi, no općinski proračun, koji izvorno iznosi oko 3 milijuna kuna, godinu je ipak završio s pozitivnim saldom. Stanje žiro računa na dan 31. 12. 2020. godine iznosilo je 361.265,15 kuna.

Unatoč padu prihoda zbog pandemije koronavirusa Općina Ružić nije smanjivala stimulativne potpore građanima, iako su to činili mnogo snažniji gradovi i općine. U punom iznosu isplaćene su naknade za novorođenčad u iznosima od 4 do 10 tisuća kuna po djetetu, naknade za novosklopljene brakove, naknade obiteljima i pojedincima po zahtjevima te ostale socijalne naknade. Sufinancirala se i pokazna karta za srednjoškolace, a početkom akademske godine isplaćen je i puni iznos stimulativne potpore za vrtićku djecu, učenike i studente. Ukupno je u 2020. godini na ime navedenih naknada građanima isplaćeno preko 300 tisuća kuna.

Uz ključne kapitalne projekte, izgradnju dječjeg vrtića, asfaltiranje nerazvrstanih cesta i uređenje društvenog doma u Umljanovićima, u 2020. godini realizirani su brojni drugi komunalni i infrastrukturni projekti. Realiziran je projekt besplatnog interneta za javne površine WiFi4EU, financirana je civilna zaštita, vatrogastvo, HGSS, Crveni križ, udruge, socijalni program, izrađena je opsežna projektna dokumentacija. Općina je redovito financirala i sve ostale redovne aktivnosti te ni u jednom trenutku nije bila u situaciji da ne može podmiriti dospjele obveze.

U proračunu za 2021. godinu osigurana su sredstva za brojne tekuće, kapitalne i razvojne projekte i programe. Potpisan je 1.775.225 kuna vrijedan ugovor za drugu fazu programa „Zaželi“. Ishodovana je građevinska dozvola i izrađen procjembeni elaborat za izgradnju nogostupa u Gradcu. Kroz ovaj tjedan će biti raspisan natječaj za uređenje Kulturnog centra u Otavicama, također sufinanciran sredstvima EU. Do kraja ožujka će biti potpisani ugovori s Ministarstvom regionalnog razvoja o dodjeli sredstava za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i za drugu fazu rekonstrukcije vatrogasnog doma u Kljacima. U tijeku je izrada Programa stambenog zbrinjavanja nakon čega slijedi komunalno uređenje stambene zone Ružić i izgradnja sportsko-rekreacijske zone koja će biti u funkciji stambene zone. Osigurana su sredstva za dovršetak spomen-sobe u Kljacima, a ulagat će se i u više sportsko-rekreacijskih zona. Izmjenama i dopunama prostornog plana omogućit će se značajnije investicije u turizmu, infrastrukturi te izgradnja više postrojenja za proizvodnju obnovljivih izvora energije za koje postoje konkretni zainteresirani investitori.

Dakle, iz svega navedenoga je razvidno kako je odgovornom i promišljenom politikom općinske administracije Općina Ružić i u vrijeme pandemije i pada proračunskih prihoda te rasta proračunskih rashoda, općinske financije držala pod kontrolom te su stečeni svi uvjeti da nova općinska administracija, bez obzira na političku pripadnost, nastavi realizaciju svih planiranih projekata.

Gradac, 02. ožujka 2021.
Načelnik
Ante Pijuk, mag. ing. aedif."Priopćenje za medije