Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o lokalnim izborima te nakon objave konačnih rezultata izbora za općinskog načelnika Općine Ružić, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružiće donijela je dana 21. svibnja 2021. godine Odluku o stupanju na dužnost izabranog općinskog načelnika Općine Ružić Dalibora Durdova.
Također je donijela i Odluku o prestanku obavljanja dužnosti općinskog načelnika Ante Pijuka te Odluku o prestanku obavljanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika Dalibor Durdova.
Sve odluke stupaju na snagu danom donošenja.

ODLUKA O STUPANJU NA DUŽNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RUŽIĆ

ODLUKA O PRESTANKU OBAVLJANJA DUŽNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RUŽIĆ

ODLUKA O PRESTANKU OBAVLJANJA DUŽNOSTI ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RUŽIĆ