Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
U dvorani Doma kulture u Gradcu danas je s početkom u 10:00 sati održana svečana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Ružić.
Na početku sjednice vijećnicima se obratio općinski načelnik Dalibor Durdov koji je čestitao izabranim vijećnicima te izrazio nadu u uspješnu i plodnonosnu suradnju na korist svih žitelja Općine Ružić.
Nakon davanja svečane prisege, izvješća Mandatnog povjerenstva te izbora Povjerenstva za izbor i imenovanja, pet vijećnika Hrvatske demokratske zajednice za predsjednika Općinskog vijeća Općine Ružić predložilo je Antu Durana, a za podpredsjednicu Anu Strunje.
Predsjednik i podpredsjednica izabrani su za pet glasova za i četiri suzdržana glasa dok oprobeni vijećnici nisu predlagali kandidate za vodeća tijela Općinskog vijeća.
Ante Duran i Ana Strunje i u zadnjem sazivu Općinskog vijeća obnašali su dužnosti predsjednika, odnosno podpredsjednice predstavničkog tijela Općine Ružić.
Novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća Ante Duran na kraju sjednice kratkim se obraćanjem zahvalio vijećnicima na povjerenju te pozvao sve na zajednički rad za boljitak lokalne zajednice.

Foto 2

Foto 3