Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave Općine Ružić objavilo je 18. lipnja 2021. godine po treći put Poziv za dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave roba i usluga za predmet nabave „Unutarnje uređenje i opremanje društvenog doma/kulturnog centra u Otavicama“ sa izmijenjenim troškovnikom u odnosu na prva dva poziva.

Predmet nabave financiran je Ugovorom o financiranju – Posebni uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2 „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ (KLASA: 440-12/19-19-02/0553; URBROJ: 343-1603/01-20-003) potpisan između Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Općine Ružić te iz Proračuna Općine Ružić.

Poziv je objavljen na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (AGRONET) na poveznici: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx
(Klikom na poveznicu otvorit će se lista svih nedavno objavljenih poziva te je potrebno pronaći predmetni poziv Općine Ružić.)

Ponude se dostavljaju elektronski, putem sustava AGRONET do zaključno 02. srpnja 2021. godine.

Cjeloviti Poziv na podnošenje ponuda i troškovnici u PDF i MS Excel formatu mogu se preuzeti klikom na poveznice ispod teksta.

POZIV NA PODNOŠENJE PONUDA

TROŠKOVNIK PDF

TROŠKOVNIK EXCEL