Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ružić objavilo je danas, 23. srpnja 2021. godine Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru načelnika Općine Ružić 2021. te Odluku o pravu na naknadu i visini troškova naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Ružić 2021.
Dokumenti se mogu otvoriti klikom na poveznicu ispod teksta.
Naknada troškova izborne promidžbe isplatit će se iz proračuna Općine Ružić.

ODLUKE O NAKNADI TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE