Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Ružić Ante Duran sazvao je 2. sjednicu Općinskog vijeća za subotu, 14. kolovoza s početkom u 10:00 sati.
Sjednica će se održati u Domu kulture u Gradcu na adresi Put kroz Gradac 25b.
Dnevni red i materijali mogu se otvoriti klikom na poveznice ispod teksta.

DNEVNI RED

MATERIJALI ZA SJEDNICU