Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Općinski načelnik Dalibor Durdov objavio je danas 01. rujna 2021. godine Javni poziv korisnicima Zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2021. godini. 

Pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da od 01. rujna 2021. godine do zaključno 30. rujna 2021. godine, odnosno do iskorištenja iznosa utvrđenog odlukom Vlade RH, podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na podmirenje troškova ogrjeva uz koji će priložiti izjavu da se griju na drva.

Obrazac Zahtjeva i Izjave može se preuzeti sa službene internet stranice Općine Ružić www.opcina-ruzic.hr ili u zgradi općinske uprave svakim radnim danom u vremenu od 08.00 do 13.00 sati, te će u istom vremenu biti omogućeno njihovo zaprimanje.

Cjeloviti tekst Javnog poziva, obrazac Zahtjeva i Izjava mogu se preuzeti klikom na poveznice ispod teksta.

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZAHTJEVA

IZJAVA